BUDŻET OBYWATELSKI

TY decydujesz na co Miasto wyda pieniądze! 

- zwiększenie kwoty Budżetu Obywatelskiego do 30 mln zł, a w latach następnych sukcesywne powiększanie,

- ustalenie zasad przez mieszkańców na dłuższy czas niż rok,

- utworzenie komisji ds. Budżetu Obywatelskiego składającej się tylko z mieszkańców,

- aktywne włączenie Rad Osiedli do procesu Budżetu Obywatelskiego,

- #MIESZKASZDECYDUJESZ pozyskanie dopłat z rządowego programu.

ZDROWA RODZINA

- zwiększenie programów profikaltycznych w szkołach promujących zdrowy styl życia,

- eleminację "słodkich" sklepików szkolnych, promocję zdrowych produktów pochodzących od polskiego producenta i rolnika przy wsparciu instytucji wspierających polskie rolnictwo,

- propagowanie aktywności fizycznej poprzez dofinansowanie sportowych zajęć poza lekcyjnych rożnych dyscyplin sportowych.

DROGI I TRANSPORT PUBLICZNY

- budowę i remonty na pierwszym miejscu dróg lokalnych na naszych osiedlach,

- zaangażowanie kolei w transport publiczny na terenie miasta, szybka kolej miejska jako uzupełnienie komunikacji drogowej, także z gmin sąsiednich,

- bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców naszego miasta,

- nowoczesne ekologiczne elektryczne autobusy miejskie.

SPORT i EDUKACJA

- stworzenie większej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach budując nowe placówki na osiedlach,

- utworzenie specjalnego funduszu budowy sal gimnastycznych oraz boisk sportowych,

- budowa nowej pływalni miejskiej oraz zwiększenie dostepności nauki pływania dla najmłodszych dzieci.

SENIORZY

- utworzenie Domów, Klubów Seniora na osiedlach Białegostoku,

- utworzenie Centrum Seniora, do jego zadań będzie należało prowadzenien punktu informacyjnego oraz telefonu zaufania, organizowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i długoterminowych programów wsparcia dla Seniorów,

- wprowadzenie programu rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców miasta.

PIĄTKA SAMORZĄDOWA MORAWIECKIEGO

TWÓRCA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
w Białymstoku

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość